KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Nama RIZALFI, SE
NIP 19700614 199210 1 001
Gol/Ruang Penata Tk. I(III/d)
Jabatan/Eselon Kabid Perhubungan Sungai dan Penyeberangan (Eselon III.b)

 

KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN

Nama MARYADI, SE
NIP  19800105 201001 1 017
Gol/Ruang  Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan/Eselon Kasi Kepelabuhanan (Eselon IV.a)

KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI

Nama SUDARSONO
NIP 19670410 199103 1 013
Gol/Ruang Penata (III/c)
Jabatan/Eselon Kasi Angkutan sungai (Eselon IV.a)

 

KEPALA SEKSI LALU LINTAS SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

 

Nama ROMANSYAH, S, Sos
NIP  19650119 198703 1 008
Gol/Ruang  Penata Tk. (III/d)
Jabatan/Eselon Kasi Lalu Lintas Sungai dan Penyeberangan (Eselon IV.a)