KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Nama NUGROHO AGUS WAHYUDI, ST., M. IP
NIP 19680814 199303 1 011
Gol/Ruang Pembina. I(IV/a)
Jabatan/Eselon Kabid Perhubungan Sungai dan Penyeberangan (Eselon III.b)

 

KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN

Nama MARYADI, SE
NIP  19800105 201001 1 017
Gol/Ruang  Penata (III/c)
Jabatan/Eselon Kasi Kepelabuhanan (Eselon IV.a)

KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBRANGAN

Nama SUDARSONO
NIP 19670410 199103 1 013
Gol/Ruang Penata Tk. I (III/d)
Jabatan/Eselon Kasi Angkutan sungai (Eselon IV.a)