KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Nama

NILA HEMILDA, S. AP

NIP

19690917 199103 2 013

Gol/Ruang  Penata Tk I (III/d)
Jabatan/Eselon Kabid Pengembangan dan Keselamatan (Eselon III.b)

KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

Nama

ARIS YASWANDIE

NIP

19760218 200501 1 012

Gol/Ruang Penata (III/c)
Jabatan/Eselon Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan (Eselon IV.a)

 

KEPALA SEKSI KESELAMATAN

Nama

MAMAN FIRMANSYAH S.E.

NIP

198103042009011002

Gol/Ruang Penata (III/c)
Jabatan/Eselon Kasi Keselamatan (Eselon IV.a)