KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA, PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Nama

ARIANTO, SP, MP

NIP

19731010 200003 1 002

Gol/Ruang  
Jabatan/Eselon  

 

KEPALA SEKSI KEBANDARUDARAAN

Nama

M. IBRAHIM HASIBUAN, SE

NIP

19640408 199003 1 011

Gol/Ruang Penata (III/c)
Jabatan/Eselon Kasi Kebandarudaraan (Eselon IV.a)

 

KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

Nama

NUGROHO AGUS WAHYUDI, ST, M.IP

NIP

19680814 199303 1 011

Gol/Ruang Penata Tk. I (III/d)
Jabatan/Eselon Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan (Eselon IV.a)

 

KEPALA SEKSI KESELAMATAN

Nama

ISRANOR

NIP

19630821 198703 1 012

Gol/Ruang Penata (III/c)
Jabatan/Eselon Kasi Keselamatan (Eselon IV.a)